Serveis

  • catalan
  • spanish
Serveis d’Exportació
- Exportació Definitiva
- Exportació Temporal
- Reexportacions
- Perfeccionament Actiu
- Perfeccionament Passiu
- A.P.E.R.I.
- A.P.E.R.T.A.X.


Serveis d’Importació
- Importació Definitiva
- Admissió Temporal
- Reimportacions
- Perfeccionament Actiu
- Perfeccionament Passiu


Serveis de Trànsit
- Trànsit Comunitari
- Trànsit Informatitzat (N.S.T.I.)


Serveis de Dipòsit Duaner
- Servei de Dipòsit Duaner
- Altres Dipòsits


Alters Serveis Duaners
- Posada en Lliure Pràctica
- Tramitació de Règims Duaners
- Transformació Sota Control Duaner
- Tramitació de Llicéncies i Certificats davant Organismes Oficials


Serveis d’Assessoria
- Legislació y Fiscalitat Duanera
- Assessorament Arancelari, Codificació i Valor en Duana
- Assessorament en Matèria de Restitucions Comunitaries – PAC
- Comerç Exterior


Serveis OnLine en Desenvolupament
- Seguiment de Despatx de Mercaderies
- Consulta OnLine d’Albarans i Factures
- Consulta OnLine de Declaracions