Presentació

  • catalan
  • spanish

Trànsits i Duanes Principat, S.L. es va constituir al 1996 a l’albor de la introducció a Andorra de la figura de l’Agent de Duanes com a professional autoritzat per a la presentació, per compte de tercers, de declaracions davant la Duana Andorrana.

Per tant, Trànsits i Duanes Principat, S.L. és una entitat pionera a Andorra, prestant a empreses i particulars, des d’un primer moment, tota mena de serveis i gestions davant la Duana.

Disposa a més, d’un equip jove i expert, així com d’una moderna infrastructura informàtica i de comunicacions, pel que ofereix un servei d’alta qualificació, eficaç, àgil i personalitzat.